MEMBANTAH KEBATILAN BUKAN DENGAN CARA YANG BATIL PULA

MEMBANTAH KEBATILAN BUKAN DENGAN CARA YANG BATIL PULA Asy-Syaikh DR Ali bin Yahya Al-Haddady hafizhahullah ‏إعادة التغريد أو تضمين التغريدة منكرا مسموعا أو مرئيا كالمعازف والنساء العاريات أو بعض الممارسات المحرمة بين الجنسين ونحو ذلك بقصد إنكار المنكر هو منكر في نفسه بل إشاعة منكر Me-retweet atau memuat ke dalam twit suatu kemungkaran–baik audio maupun visual–seperti alat-alat musik, gambar wanita-wanita yang telanjang, atau tindakan tertentu yang haram dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis kelamin, atau yang semisalnya, dengan ...

BANTAHAN TERHADAP ASY-SYAIKH AS-SUHAIMY (BAGIAN 14-SELESAI)

BANTAHAN TERHADAP ASY-SYAIKH SHALIH AS-SUHAIMY (BAGIAN 14-SELESAI) Asy-Syaikh Abu Ammar Ali bin Husain asy-Syarafy al-Hudzaify hafizhahullah PENUTUP 1. Hendaknya pembaca yang mulia memberi udzur (alasan) bagi saya atas penyampaian saya yang terang-terangan tentang Asy-Syaikh Shalih as-Suhaimy -semoga Allah memaafkan dan mengampuni beliau- karea pembaca yang mulia tidak mengetahui berbagai kerusakan dan keributan akibat tulisan beliau ini, dan siapa yang membacanya maka dia akan mengetahui mengapa para Masayikh mentahdzir agar tidak membacanya. 2. Tulisan asy-Syaikh as-Suhaimy -semoga Allah Ta’ala memberinya ...

BANTAHAN TERHADAP ASY-SYAIKH-SHALIH AS-SUHAIMY (BAGIAN 13)

BANTAHAN TERHADAP ASY-SYAIKH SHALIH AS-SUHAIMY (BAGIAN 13) Asy-Syaikh Abu Ammar Ali bin Husain asy-Syarafy al-Hudzaify hafizhahullah POIN KEDUA BELAS Asy-Syaikh Shalih as-Suhaimy berkata, “Tidak boleh bagi mereka (maksudnya: para penuntut ilmu) untuk menyibukkan diri dengan jarh wa ta’dil sebelum mereka mempelajari ilmu ini secara mendalam dan menguasai kaedah-kaedahnya… Adapun menjadikan ilmu ini sebagai santapan bagi semua orang, sampai orang-orang bodoh dan sebagiannya baru masuk Islam, maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya, yang menyebabkan sebagian para penuntut ilmu pemula ...

BANTAHAN TERHADAP ASY-SYAIKH SHALIH AS-SUHAIMY (BAGIAN 9)

BANTAHAN TERHADAP ASY-SYAIKH SHALIH AS-SUHAIMY (BAGIAN 9) Asy-Syaikh Abu Ammar Ali bin Husain asy-Syarafy al-Hudzaify hafizhahullah POIN KEDELAPAN Asy-Syaikh as-Suhaimy mengatakan, “Dua syaikh yang mulia dan dua ulama yang terpandang, yaitu asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany dan asy-Syaikh Hamud at-Tuwaijiry telah dijadikan sebagai contoh yang paling indah dalam hal saling toleransi dan menghormati diantara para ulama, padahal diantara beliau berdua saling melemparkan bantahan-bantahan yang kuat pada beberapa masalah. Tetapi beliau berdua ketika bertemu, masing-masing mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada yang ...

BANTAHAN TERHADAP ASY-SYAIKH SHALIH AS-SUHAIMY (BAGIAN 5)

BANTAHAN TERHADAP ASY-SYAIKH SHALIH AS-SUHAIMY (BAGIAN 5) Asy-Syaikh Abu Ammar Ali bin Husain asy-Syarafy al-Hudzaify hafizhahullah POIN KEEMPAT Asy-Syaikh Shalih as-Suhaimy mengatakan, “Orang-orang yang tergesa-gesa itu suka mentahdzir sebagian Masayikh dan penuntut ilmu Salafiyun yang mulia dengan tujuan untuk menjatuhkan mereka dan memperburuk citra mereka, yaitu ketika mereka diundang oleh pihak atau jum’iyyah atau yayasan untuk mengadakan durus (pelajaran) atau daurah-daurah ilmiyyah.” [5] Saya katakan: Apa yang diucapkan oleh Asy-Syaikh Shalih as-Suhaimy itu sendiri adalah perkara yang beliau celakan terhadap ...

BANTAHAN TERHADAP ASY-SYAIKH SHALIH AS-SUHAIMY (BAGIAN 3)

BANTAHAN TERHADAP ASY-SYAIKH SHALIH AS-SUHAIMY (BAGIAN 3) Asy-Syaikh Abu Ammar Ali bin Husain asy-Syarafy al-Hudzaify hafizhahullah POIN KEDUA Asy-Syaikh as-Suhaimy dalam tulisannya “Tanbih Dzawil Afham” berbicara tentang wajibnya berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam memvonis orang lain. [2] Saya katakan: Perkataan ini tidak ada seorang pun yang meragukan kebenaran dan urgensinya, jadi kaum muslimin semuanya dituntut untuk melakukan tatsabbut (meneliti dan memastikan kebenaran) ketika menyampaikan berita dan menjatuhkan vonis, terlebih lagi kita berada di zaman yang banyak fitnah dan prinsip-prinsip ...

BANTAHAN TERHADAP ASY-SYAIKH SHALIH AS-SUHAIMI (BAGIAN2)

BANTAHAN TERHADAP ASY-SYAIKH SHALIH AS-SUHAIMY Asy-Syaikh Abu Ammar Ali bin Husain asy-Syarafy al-Hudzaify hafizhahullah POIN PERTAMA Asy-Syaikh Shalih as-Suhaimy membawakan nash-nash (dalil-dalil) dari kalam (firman) Allah Ta’ala dan sabda Rasul-Nya shallallahu alaihi was sallam, lalu perkataan para ulama tentang celaan terhadap perselisihan dan peringatan dari perpecahan. Saya katakan: Banyak orang-orang yang mulia yang menulis tentang celaan terhadap perselisihan dan peringatan dari perpecahan dengan ucapan-ucapan yang sifatnya global atau umum, dan cara semacam ini bukanlah solusi bagi permasalahan yang ada ...

BANTAHAN TERHADAP ASY- SYAIKH SHALIH AS-SUHAIMI

BANTAHAN TERHADAP ASY-SYAIKH SHALIH AS-SUHAIMY Asy-Syaikh Abu Ammar Ali bin Husain asy-Syarafy al-Hudzaify hafizhahullah MUQADDIMAH ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪًﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ. Amma ba’du: Sesungguhnya musuh-musuh dakwah Salafiyah banyak mengeluarkan berbagai bid’ah dan kesesatan dan menyerukan bid’ah-bid’ah tersebut, lalu jika Salafiyun membantah berbagai bid’ah dan kesesatan tersebut serta membela agama dan dakwah mereka, maka para ahli bid’ah menggunakan cara yang paling kotor dalam melemparkan gambaran yang buruk dan penyesatan ...

BANTAHAN TERHADAP PIHAK YANG BINGUNG TERHADAP KUNJUNGAN SEBAGIAN ULAMA KEPADA ORANG-ORANG YANG MENYIMPANG (BAGIAN 3)

BANTAHAN TERHADAP PIHAK YANG BINGUNG TERHADAP KUNJUNGAN SEBAGIAN ULAMA KEPADA SEBAGIAN ORANG-ORANG YANG MENYIMPANG (BAGIAN 3) Telah banyak ucapan dan terus bertambah lisan orang-orang yang menyimpang dan para pengikut hawa nafsu dari kalangan Qutbiyun Takfiriyun (pembela Sayyid Quthub yang suka mengkafirkan kaum muslimin) dan kroco-kroco mereka tentang masalah penjengukan Asy-Syaikh al-‘Allamah Shalih al-Fauzan hafizhahullah kepada dai fitnah yang menyimpang dari manhaj Nabi shallallahu alaihi was sallam yang bernama Aidh al-Qarny, dan sebagian penuntut ilmu ada yang bingung dengan perkara ...

BANTAHAN TERHADAP PIHAK YANG BINGUNG TERHADAP KUNJUNGAN SEBAGIAN ULAMA KEPADA SEBAGIAN ORANG-ORANG YANG MENYIMPANG (BAGIAN 2)

BANTAHAN TERHADAP PIHAK YANG BINGUNG TERHADAP KUNJUNGAN SEBAGIAN ULAMA KEPADA SEBAGIAN ORANG-ORANG YANG MENYIMPANG (BAGIAN 2) Asy-Syaikh Ubaid bin Abdillah al-Jabiry hafizhahullah Ketahuilah bahwa orang-orang yang suka duduk bermajelis dengan orang-orang jahat dan ahlul ahwa ada beberapa jenis, dan tidak mungkin kita menyamakan hukumnya diantara mereka. Jadi masing-masing jenis berbeda hukumnya dengan yang lain. Pertama: Seorang imam, kokoh ilmunya, kritikus, dan berani terang-terangan menampakkan kebenaran, hizbiyun segan kepadanya karena dia memiliki kelebihan berupa kekuatan manhaj dan ilmu yang kokoh. ...

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks