MELIHAT MALAM LAILATUL QADAR

MELIHAT LAILATUL QADAR Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Baaz rahimahullah pertanyaan: Apakah Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan mata, yakni bisa dilihat dengan mata manusia saja? Yang mana sebagian manusia mengatakan: Sesungguhnya manusia jika berhasil melihat Lailatul Qadar, dia akan melihat cahaya di langit dan semisal ini. Bagaimana dulu Rasulullah shallallahu ‘alihi wa sallam dan para sahabatnya melihatnya? Dan bagaimana seorang itu tahu kalau dirinya telah melihat Lailatul Qadar? Apakah seorang tetap mendapatkan pahala dan keutamaannya sekalipun terjadi Lailatul Qadar di ...

PERINGATAN SANGAT PENTING

PERINGATAN SANGAT PENTING!!! Lailatul Qadar bisa jadi datang pada malam-malam genap yang mana itu adalah malam ganjil jika dilihat dari malam yang tersisa.  Oleh karena itu, seharusnya engkau menghidupkan sepuluh malam seluruhnya dengan sempurna agar engkau dapat meraihnya seizin Allah ta’ala. Dahulu, Syaikhul Islam -semoga Allah meridhainya- pernah ditanya tentang Lailatul Qadar, saat beliau sedang ditahan di sebuah penjara di atas bukit pada tahun 706H, maka beliau menjawab: “Alhamdulillaah,  Lailatul Qadar terletak diantara 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan ...

Di Hadapan Anak Lelaki Usia Berapakah Seorang Wanita Ajnabiyyah Harus Berhijab?

BERHIJAB DI HADAPAN ANAK LELAKI Pertanyaan: Di hadapan anak lelaki usia berapakah seorang wanita ajnabiyyah harus berhijab? Apakah ketika si anak telah mencapai tamyiz ataukah saat ia baligh? Jawab: Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin  menjawab: “Allah berfirman ketika menyebutkan orang-orang yang diperkenankan melihat perhiasan wanita (atau seorang wanita boleh menampakkan perhiasannya di hadapan mereka): “…Atau anak-anak lelaki yang belum mengerti tentang aurat wanita.” (An-Nur: 31) Dengan demikian bila seorang anak lelaki telah mengerti aurat wanita, yang membuatnya bisa menilai ...

© 1439 / 2018 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.