MENGAMBIL PELAJARAN DARI SEEKOR SEMUT

MENGAMBIL PELAJARAN DARI SEEKOR SEMUT Al-Allaamah Ibnul Utsaimin rahimahullah berkata: Syaikh kami yang penyabar Abdurrahman As-Sa’diy rahimahullah mengkabarkan kepada kami: Bahwasanya beliau menyebutkan kisah tentang Al-Kisaa’i, seorang imam Ahli Kufah di bidang ilmu nahwu, bahwasanya dulu beliau pernah belajar ilmu nahwu tapi tidak kokoh (tidak berhasil). Pada suatu hari dia mendapati seekor semut membawa makanannya dan ia membawanya sambil memanjat dinding. Dan setiapkali memanjat ia terjatuh, akan tetapi ia terus bersabar sampai ia berhasil melampaui rintangan ini dan berhasil ...

TIDAK ADA MANUSIA YANG SEMPURNA

TIDAK ADA MANUSIA YANG SEMPURNA Al-Kisai rahimahullah berkata: Saya shalat mengimami Harun ar-Rasyid. Lalu bacaanku membuatku takjub sehingga saya terjatuh pada sebuah kesalahan yang seorang anak kecil pun tidak akan jatuh pada kesalahan tersebut sama sekali. Saya ingin membaca { لعلهم يرجعون }, namun saya malah membaca “لعلهم يرجعين” Beliau melanjutkan: “Maka demi Allah, Harun tidaklah berani berkata kepadaku, “Kamu salah,” akan tetapi ketika selesai salam, ia berkata kepadaku: “Wahai Kisai! Bacaan (bahasa) apa ini?” Saya menjawab: “Wahai Amirul ...

SIAPAKAH ABUL HASAN AL-ASY’ARI?

SIAPAKAH ABUL HASAN AL-ASY’ARI? ___Ditulis oleh: Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak Penjelasan Singkat tentang Abul Hasan al-Asy’ari Abul Hasan al-Asy’ari adalah sosok yang sangat terkenal di negeri kita ini. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang menisbahkan pemahaman mereka kepada beliau rahimahullah. Tulisan ini berusaha mengenalkan beliau dan akidah yang diyakininya. Setelah itu, kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan: Benarkah beliau seorang ulama Ahlus Sunnah? Dan benarkah pengakuan sebagian orang yang mengaku pengikut beliau? Tiga Fase Kehidupan Abul Hasan al-Asy’ari Nama beliau adalah ...

KISAH SEORANG PENCURI YANG MENDAPAT HIDAYAH

KISAH SEORANG PENCURI YANG MENDAPAT HIDAYAH Seorang pencuri memasuki rumah Malik bin Dinar rahimahullah, kemudian dia mencari sesuatu yang bisa dia curi, akan tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Akhirnya dia melihat Malik bin Dinar yang sedang sholat. Ketika Malik telah selesai dari salam dia berkata kepada pencuri tersebut : Kamu mencari harta dunia (ditempat ini), namun kamu tidak mendapatkannya? Apakah kamu sudah memiliki perbekalan akhirat? Akhirnya pencuri tersebut mengikuti nasehat Malik dan duduk sejenak mendengarkan nasehat beliau hingga dia ...

KISAH KETAWADHUAN PARA ULAMA SERTA PEMBELAANNYA TERHADAP AL-HAQ TANPA BASA BASI

KISAH KETAWADHUAN PARA ULAMA SERTA PEMBELAANNYA TERHADAP AL-HAQ TANPA BASA BASI Berkata Al Allamah Robi’ bin Hadi Al Madkholi hafidzahullah (pada acara muhadhoroh bertajuk “Al Firqotun Najiyah”) : Saya teringat sebuah peristiwa, yaitu ketika salah seorang ulama Mesir memuji Syaikh bin Baz dengan pujian yang memang layak bagi beliau. Lalu tiba-tiba Syaikh Ibnu Hamid rahimahullah menegur orang yang memuji tersebut: “Apakah kamu memuji Syaikh di hadapan beliau? Ini tidak pantas, engkau telah mematahkan punggung beliau.” Maka Syaikh bin Baz ...

PETIKAN FAEDAH DARI KISAH NABI YUSUF ‘ALAIHI SALAM

PETIKAN FAEDAH DARI KISAH NABI YUSUF ‘ALAIHI SALAM Cuplikan faedah kedua puluh enam yang diambil dari kisah Nabi Yusuf -semoga Allah curahkan salam kepada beliau- Karya: Al A’alamah Abdurahman bin Naashir As-Sa’di -semoga Allah memberikan curahan rahmat-Nya kepada beliau- Permohonan seorang hamba agar dikokohkan di atas keimanan dan akhir kehidupan yang baik kepada Allah ta’ala. Dan darinya (kisah Nabi Yusuf) sepantasnya bagi seorang hamba untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah Yang Maha Tinggi selamanya dalam rangka mengokohkan imannya, dan ...

Seberapa Jauh Kebenaran Tempat Kuburnya Nabi Yunus

SEBERAPA JAUH KEBENARAN TEMPAT KUBURNYA NABI YUNUS Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz  رحمه الله Asy-Syaikh yang mulia, berkaitan dengan kebenaran posisi kubur Nabi Yunus alaihis salam, apakah benar terletak di Iraq? Jawab beliau: Adapun Nabiyullah Yunus ‘alaihis salaam maka tidak diketahui kuburnya, dan (berita) ini tidak benar. Bahkan seluruh kubur para Nabi itu tidak diketahui, selain kubur Nabi kita ‘alaihish-shalaatu wassalam. Maka kubur beliau telah maklum ada di rumah beliau di Madinah ‘alaihisha-shalaatu wassalam. Demikian juga ...

Kisah Najmuddin Ayyub Mencari Jodoh

KISAH NAJMUDDIN AYYUB MENCARI JODOH Semoga Allah mengkaruniakan kami dan anda sekalian dengan semisal isteri yang shalehah ini yang akan menggandeng tangan anda menuju ke dalam jannah Najmuddin Ayyub (amir Tikrit) belum juga menikah dalam tempo yang lama. Maka bertanyalah sang saudara Asaduddin Syirkuh kepadanya: “Wahai saudaraku, kenapa engkau belum juga menikah?” Najmuddin menjawab: “Aku belum menemukan seorang pun yang cocok untukku.” “Maukah aku pinangkan seorang wanita untukmu?” tawar Asaduddin. “Siapa?” Tandasnya. “Puteri Malik Syah, anak Sulthan Muhammad bin ...

Kisah Teladan Asy Syaikh An Najmi Bersama Aidh Al Qarni

KISAH TELADAN ASY SYAIKH AN NAJMI BERSAMA AIDH AL QARNI Meneladani Kisah Asy Syaikh Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah Bersama Ahlul Ahwa’ Asy-Syaikh Khalid bin Abdurrahman bin Zaki Al-Mishri meriwayatkan dari Asy-Syaikh Abdul Wahid bin Hadi Thalibi Al-Madkhali hafizhahumallah di awal pelajaran beliau sepulang dari melaksanakan haji tahun 1433 H belum lama ini: Asy-Syaikh Abdul Wahid berkata: “Kami melaksanakan haji beberapa tahun silam bersama orang tua kita yaitu Asy-Syaikh An-Najmi -Ahmad bin Yahya An-Najmi-, ketika kami sedang di ...

kisah Penyimpangan Seseorang Dari Sunnah Menuju Bid’ah

KISAH MENYIMPANGNYA SESEORANG DARI SUNNAH MENUJU BID’AH Berkata Syaikh Rabi’ bin Hadi al Madkholi حفظه الله: Kita akan menyebutkan sebuah kisah yang terjadi pada seorang Imron bin Hiththon (dahulu dia seorang ahlus sunnah) . Kemudian ternyata dia tertarik pada seorang Wanita yang berpaham Khawarij. Dia ingin menikahinya dan mengajak wanita tersebut kepada sunnah.  Maka akhirnya dia pun menikahinya. Akan tetapi, ternyata justru wanita itulah yang menyeret dia kepada kebid’ahan (semoga Allah menjelekkannya). Awalnya dia ingin mengajaknya kepada sunnah, tetapi ...

© 1440 / 2018 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.