SEBAB-SEBAB SESEORANG TERUS MENERUS DALAM KEBATILAN SETELAH ADANYA PENJELASAN KEPADANYA

SEBAB-SEBAB SESEORANG TERUS MENERUS DALAM KEBATILAN SETELAH ADANYA PENJELASAN KEPADANYA Asy-Syaikh Abdullah bin Abdirrahim Al-Bukhary حفظه الله Segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah., Rabb semesta alam. Dan semoga shalawat dan salam terlimpah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga beliau dan sahabat beliau semuanya. Wa ba’du; “Maka sesungguhnya diantara apa-apa yang tidak ada keraguan padanya adalah apa yang Allah tetapkan dan Allah berikan taufik padanya, bahwasanya rujuk kepada al-haq itu lebih baik daripada terus menerus dalam kebatilan. Karena terus menerus dalam ...

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks