PERINGATAN BAGI PARA PEMILIK AKAL YANG BERSIH DARI APA YANG ADA DALAM WATSIQAH MUHAMMAD AL-IMAM BERUPA PENYIMPANGAN DAN SERAMPANGAN (Bagian 3)

PERINGATAN BAGI PARA PEMILIK AKAL YANG BERSIH DARI APA YANG ADA DALAM WATSIQAH MUHAMMAD AL-IMAM BERUPA PENYIMPANGAN DAN SERAMPANGAN (Bagian 3) Ditulis oleh: Abdullah bin Shalfiq Azh-Zhafiry hafizhahullah *** YANG KEDUA:  Ucapan mereka : [”Dan atas keluarga beliau yang suci dan semoga Allah meridhai sahabat beliau yang terpilih dari kalangan Muhajirin dan Anshar”] Sesungguhnya yang membaca perkataan ini, pada awalnya menyangka kalau di dalamnya itu tidak ada apa-apanya. Akan tetapi tatkala teringat akan kebusukan rafidhah dan akidah mereka dalam ...

© 1446 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks