PENGERTIAN HADITS AHAD

PENGERTIAN HADITS AHAD Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz  رحمه الله Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan hadits ahad? Apakah hadits ahad dapat dijadikan pegangan dalam dalam perkara akidah? Jawaban: Khabar ahad ialah setiap hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir dan disebut dengan khabar ahad. Hadits ahad terbagi menjadi tiga: masyhur yang disebut dengan mustafidh, ‘Aziz, dan khabarul wahid. Sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh para imam hadits, diantaranya adalah al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya “an-Nukhbah” ...

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks