PENOPANG DALAM MENYAMPAIKAN AL-HAQ

PENOPANG DALAM MENYAMPAIKAN AL-HAQ Menyampaikan kebenaran (al-haq) itu perkara yang agung yang membutuhkan kekuatan (keberanian) dan keikhlasan. Maka seorang yang mukhlis tanpa kekuatan (keberanian) dia akan lemah dalam menyampaikan al-haq. Dan kekuatan tanpa keikhlasan dia akan ditelantarkan (tidak ditolong oleh Allah). Maka barangsiapa yang melaksanakan keduanya dengan sempurna maka dia adalah orang yang jujur. Maka barang siapa yang lemah, maka tidak ada lagi yang lebih sedikit daripada rasa sedih dan pengingkaran dengan hati maka tidak ada iman lagi di ...

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks