Menjawab Pesan Kilat dan Opini Jahat Ahmad Niza Assundawi

Bismillahirrahmanirrahim MENJAWAB PESAN KILAT DAN OPINI JAHAT AHMAD NIZA ASSUNDAWI Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiih. Kama yuhibbu Rabbuna wa Yardhah. Wa Asyhadu Alla Illaha Illallah Wahdahu Laa Syarika lah, Wa Asyhadu Anna Muhammadan Abduhu Wa Rasuluh. Ahmad Niza as-Sundawi dari Soreang dengan nickname Facebook Ahmad Assundawi, demikian nama itu memproklamirkan permusuhan terhadap Salafiyyin. Sekaligus pula menjadi jurnalis dadakan yang membela ‘watsiqah kufriyyah’ Muhammad al-Imam. Dengan gaya bahasa yang khas lagi meletup-letup, namun kurang mawas diri. Menunjuk tangan terhadap ...

© 1444 / 2022 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications    OK No thanks