KEBENARAN ITU AGUNG WAHAI SYAIKHUNA AL IMAM

KEBENARAN ITU AGUNG WAHAI SYAIKHUNA AL IMAM Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk Rasulullah, wa ba’du: Selepas mendengar khutbah asy-Syaikh dan menelaah di beberapa situs, maka saya katakan: Sungguh para ‘ulama telah menasehati asy-Syaikh al-Imam berkenaan perkara-perkara yang muncul darinya di dalam peperangan saat ini. Namun orang ini tidak mempedulikannya, bahkan mereka memberikan udzur baginya terhadap perkara-perkara yang muncul dari watsiqah sehingga dia pergi menolong jalan syaithan dan menelantarkan tentara ar-Rahman. Suatu hal yang ...

© 1446 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks