Teladan Salaf Dalam Menjaga Harga Dirinya

Teladan Salaf Dalam Menjaga Harga Dirinya Sufyan bin ‘Uyainah rahimahullah bercerita، “Khalifah Hisyam bin Abdul Malik pernah masuk ke dalam Ka’bah. Di dalamnya, beliau bertemu Salim bin Abdullah bin Umar. Khalifah berkata, يا سالم، سلني حاجة Wahai Salim, mintalah sesuatu kepadaku. Salim menjawab, إني لأستحيي من الله أن أسأل في بيت الله غير الله Aku malu kepada Allah jika aku meminta kepada selain-Nya, padahal aku sedang berada di rumah-Nya. Ketika Salim keluar, sang khalifah mengikutinya, kemudian berkata, ألآن قد ...

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks