BOLEHKAH BERMUSYAWARAH DENGAN AHLI BID’AH DALAM PERKARA DUNIA

BOLEHKAH BERMUSYAWARAH DENGAN AHLI BID’AH DALAM PERKARA DUNIA Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad al-Madkhaly rahimahullah Pertanyaan: Bolehkah bermusyawarah dengan ahli bid’ah pada urusan-urusan dunia? Jawab: Ahli bid’ah bukanlah orang-orang yang bisa dipercaya, jadi mereka tidak boleh dimintai pendapat, dan mereka juga tidak boleh dimuliakan, karena mengajak bermusyarah mengandung pemuliaan dan penghormatan terhadap pihak yang diajak musyawarah. Padahal termasuk syarat yang harus pada pihak yang diajak musyawarah adalah dia harus orang yang terpercaya. Sementara ahli bid’ah bukanlah orang yang bisa dipercaya. ...

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks