BEBERAPA FAEDAH DARI BANTAHAN ASY SYAIKH ‘ABDULLAH BIN SHALFIQ TERHADAP MUHAMMAD AL-IMAM

BEBERAPA FAEDAH DARI BANTAHAN ASY SYAIKH ‘ABDULLAH BIN SHALFIQ TERHADAP MUHAMMAD AL-IMAM Segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada seseorang yang tidak ada Nabi lagi setelahnya. Amma ba’du: Saya telah membaca bantahan guru kami Abu ‘Abdirrahman ‘Abdullah bin Shalfiq hafizhahullah terhadap orang yang disebut dengan Muhammad al-Imam yang berjudul: “Tanbihu Dzawil ‘Uquliz Zakiyati ila ma fi Watsiqati Muhammad al-Imam min Mukhalafati wa Mujazafati” dan itu pada prakteknya denikian. Dan di sini saya tidak akan ...

© 1446 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks