Bahayanya Siaran-siaran atau Penukilan Berita-berita Dusta atau Penyampaian Berbagai Kejadian Tanpa diteliti Terlebih Dauhulu Kebenarannya

BAHAYANYA SIARAN-SIARAN ATAU PENUKILAN BERITA-BERITA DUSTA ATAU PENYAMPAIAN BERBAGAI KEJADIAN TANPA DITELITI TERLEBIH DAHULU KEBENARANNYA Asy Syaikh Shalih Fauzan bin Abdillah al Fauzan حفظه الله Pertanyaan: Efek negatif  yang akan ditimbulkan dari berbagai siaran-siaran dan penukilan berita-berita dusta atau penyampaian berbagai kejadian secara serampangan dan terburu-buru dengan tanpa meneliti kebenaranya? Jawaban: Semua perkara di atas semakin parah dan berbahaya dengan adanya media-media sosial seperti internet dan semisalnya. Media seperti inilah yang memfasilitasi terjadinya beberapa perkara di atas. Maka wajib ...

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks