BAHAYA TA’ASHUB (FANATIK) TERHADAP TOKOH TERTENTU

BAHAYA TA’ASHUB (FANATIK) TERHADAP TOKOH TERTENTU Al-‘Allamah ‘Abdurrahman bin Qasim rahimahullah berkata: Ta’ashub terhadap madzhab dan para syaikh, mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian lainnya, menyeru kepadanya, dan berwala (berloyalitas) di atasnya merupakan di antara seruan jahiliyah. Bahkan setiap orang yang berpaling dari Kitab dan Sunnah maka ia termasuk ahlu jahiliyah. Yang wajib atas setiap muslim ialah menjadikan asas tujuannya adalah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Berputar di atas perkara tersebut dan mengikutinya ke mana saja ia ...

© 1446 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks