Apa Yang Dibaca Ma’mun Setelah Al Fatihah Pada Raka’at Ketiga Atau Keempat Apabila Imam Lama Berdiri

APA YANG DIBACA MA’MUM SETELAH AL FATIHAH PADA RAKA’AT KETIGA ATAU KEEMPAT APABILA IMAM LAMA BERDIRI Asy Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin -Rahimahullohu- Pertanyaan: Fadhilatusy Syaikh. Apabila dalam sholat 4 raka’at imam memanjangkan (berdirinya) pada raka’at ketiga dalam keadaan saya telah selesai dari membaca Al Fatihah. apakah saya membaca suratan (yang lain) setelahnya? Ataukah diam saja sampai imam ruku’? Jawaban : Tidak. Yang lebih utama engkau membaca suratan setelahnya. Sebagaimana telah datang dari hadits Abu Sa’id yang menunjukan bahwa ...

© 1444 / 2022 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications    OK No thanks