SILSILAH ALLAMANI IMAM JARH WAT TA’DIL (bagian ke 1) – Asy-Syaikh Ahmad Bazmul Hafizhahullah-

SILSILAH ALLAMANI IMAM JARH WAT TA’DIL Asy-Syaikh Ahmad Bazmul -hafizhahullah- 1.”Imamul Jarh wat Ta’dil Rabi’ Al-Madkhaly mengajarkan kepadaku dengan perkataan dan perbuatan beliau: agar aku tunduk kepada kebenaran dan meninggalkan kebathilan tanpa rasa berat sama sekali” 2.”Imamul Jarh wat Ta’dil Rabi’ Al-Madkhaly mengajarkan kepadaku dengan perkataan dan perbuatan beliau: agar tegar di atas As-Sunnah dan Manhaj Salaf, serta tidak goncang atau sempoyongan secara umum, dan di zaman fitnah secara khusus” 3.”Imamul Jarh wat Ta’dil Rabi’ Al-Madkhaly mengajarkan kepadaku dengan ...

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks