Faedah Ilmiyah: “Asal Kemaksiatan”

 ASAL KEMAKSITAN Al Imam Ibnul Qoyim menyatakan: “Asal semua kemaksiatan baik yang besar ataupun yang kecil ada tiga: Keterkaitan hati kepada selain Allah Ketaatan terhadap kekuatan amarah Ketaatan terhadap kekuatan  syahwat Dan ketiga hal itu adalah kesyirikan, kedholiman, dan kekejian. Maka puncak keterkaitan hati kepada selain Allah adalah kesyirikan dan penyeruan sesembahan yang lain bersaman dengan-Nya. Dan puncak ketaatan terhadap kekuatan amarah adalah pembunuhan. Dan puncak ketaatan terhadap kekuatan syahwat adalah perzinaan. Oleh karena itulah Allah mengumpulkan ketiga hal ...

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks