Al-Allamah Shalih Al-Fauzan حفظه الله Menganjurkan Warga Yaman Menghadapi Al-Houtsiyin yang Melampaui Batas

AL-ALLAMAH SHALIH AL-FAUZAN حفظه الله MENGANJURKAN WARGA YAMAN MENGHADAPI AL-HOUTSIYIN YANG MELAMPAUI BATAS Segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah. Dan semoga shalawat dan salam terlimpah kepada Nabi kita, keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Amma ba’du. Maka ini adalah nasihat dari Syaikh kami Al-Allaamah Shalih Al-Fauzan حفظه الله kepada penduduk Yaman untuk bersatu dan tidak berselisih dan menghadapi serangan orang yang melampaui batas dan kezaliman orang zalim dari kalangan orang zindiq houtsiyin yang jahat. Kita memohon kepada Allah semoga Ia ...

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks