SECUIL GAMBARAN KEDERMAWANAN PARA ULAMA AHLI HADITS

???? SECUIL GAMBARAN KEDERMAWANAN PARA ULAMA AHLI HADITS Al-Imam al-’Ijly penyusun kitab “ats-Tsiqat” mengunjungi al-Imam Ahmad bin Hanbal di penjara beliau, dan ketika itu al-Imam Ahmad bersama al-Imam Muhammad bin Nuh yang masih muda, berilmu, kokoh di atas as-Sunnah serta tegar pada masa fitnah pemaksaan agar meyakini bahwa al-Qur’an adalah makhluq, hingga beliau rahimahullah wafat dalam keadaan terbelenggu. Keutamaan dan kemuliaan beliau diakui oleh al-Imam Ahmad hingga mengatakan tentang beliau, “Saya tidak melihat seorangpun dalam usia yang masih muda ...

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks