PERSELISIHAN DIANTARA AHLI BATIL NAMUN MEREKA SEPAKAT MEMERANGI AHLI SUNNAH

PERSELISIHAN DIANTARA AHLI BATIL NAMUN MEREKA SEPAKAT MEMERANGI AHLI SUNNAH Ahli batil, walaupun terjadi permusuhan dan perselisihan di antara mereka, namun mereka senantiasa bersepakat untuk memerangi ahli sunnah Al-‘Allamah Muhamad Aman al-Jami رحمه الله  berkata; Demikianlah ahli batil, walaupun terjadi permusuhan dan perselisihan di antara mereka, namun mereka senantiasa bersepakat untuk memerangi sunnah dan ahli sunnah. Hal ini terjadi pada zaman dulu dan sekarang, hingga hari ini. Kalian mendapati ahli batil saling bermusuhan dan berselisih. Tidak jarang, sebagian mereka ...

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks