PENJELASAN DAN BIMBINGAN SEPUTAR KEKELIRUAN DAN PENYIMPANGAN YANG MUNCUL DARI ‘ABDUL HADI AL-‘UMAIRI (bagian 7)

PENJELASAN DAN BIMBINGAN SEPUTAR KEKELIRUAN DAN PENYIMPANGAN YANG MUNCUL DARI ‘ABDUL HADI AL-‘UMAIRI (bagian 7)

Abdul Hamid al Hadhabi

Ucapanmu: “Mereka tidak memperhatikan kesungguhan ilmi’ah asy-Syaikh (al-Imam).”

Saya katakan: “Ini di antara bentuk pengkaburan dan pengelabuhan terhadap saudara-saudara kita salafiyin. Ahlus sunnah itu melihat orang yang menyelisihi dan bentuk penyelisihannya -adapun penjelasan masalah tersebut, bukan di sini pembahasannya-. Apabila penyelisihannya tersebut bid’ah, maka ditegakkan hujjah kepadanya. Jika ia tetap bersikeras dan menentang, maka ia dihukumi satu ucapan dengan kebid’ahannya dan tidak perlu dilihat apa yang telah ia persembahkan bagi Islam dan kaum muslimin.

Dan Muhammad al-Imam telah mencampuradukkan antara Rafidhah yang kafir dengan Islam, lantas apakah para ‘ulama harus mendukung pencampuradukkan ini?

Ataukah mereka harus mengingkarinya dan mengutuk orang yang melakukan pencampuradukkan yang mengerikan ini?

Sungguh anda telah datang membawa manhaj yang bertolak belakang dengan Kitab dan Sunnah serta Manhaj Salafush Shaleh.

Sesungguhnya pengingkaran terhadap kemungkaran yang amat mengerikan ini, benar-benar di antara kewajiban yang paling wajib dalam syari’at Islam.

Apabila seseorang itu memasukkan ke dalam Islam perkara-perkara baru dan bid’ah yang bukan bagian darinya, maka pelakunya harus dinasehati dan diberi penjelasan.

Namun jika ia menentang dan tetap bersikeras di atas kebatilannya tersebut, maka sudah seharusnya ia dicap sebagai seorang mubtadi’. Tidak ada kemuliaan dan kehormatan baginya. Dan bila seorang melakukan perbuatan fasik, maka ia di cap sebagai seorang yang fasik, dan demikian seterusnya.

Inilah dia Nabi kita shallallahu ‘alaihi was salam telah mentahdzir umat dari kaum khawarij yang melesat dari agamanya dengan sebenar-benar tahdzir. Bahkan beliau mentahdzir umat dari mereka ini lebih keras dari pada tahdzir beliau terhadap orang-orang kafir, sekte-sekte, dan aliran-akiran kepercayaan.

Padahal kaum khawarij memiliki berbagai amalan ketaatan yang dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah seperti shalat, membaca al-Qur’an, peribadahan, dan lain sebagainya. Namun bersamaan dengan itu, Nabi shallallahu ‘alaihi was salam tetap mensifati mereka sebagai makhluk dan ciptaan yang paling jelek. Adapun dalil-dalil tentang kebatilan ucapanmu ini maka sangatlah banyak.

Dan ucapanmu ini serupa dengan apa yang terjadi pada manhaj muwazanah yang selalu mengkhianati kaum muslimin, berjuang dan memerangi orang-orang yang membatilkannya dari kalangan para ‘ulama sunnah salafiyyin.

Ucapanmu: “Mereka tidak memperhatikan ucapan asy-Syaikh ‘Ubaid, apakah dibangun di atas sebab-sebab ataukah tidak.”

Ucapan guru kami al-‘Allamah ‘Ubaid al-Jabiri hafizhahullah dibangun di atas hujjah dan bukti-bukti yang benderang terangnya bak matahari di siang bolong. Dan anda pun mengakui hal ini dengan mengatakan: “Dan saya tidak sependapat dengan kandungan watsiqah tersebut dari berbagai perkara yang merupakan bagian dari ushul perselisihan antara kita dan mereka.”

Namun anda dikarenakan dasyatnya fanatikmu pada kebatilan, anda melihat bahwa ucapan asy-Syaikh tidak memiliki sebab-sebab. Sungguh ini termasuk di antara bualan dan penentangan terhadap realita yang benderang bak terangnya matahari.

Sumber: http://www.sahab.net/forums/index.php?s=cec431c54a413a51b0801b264b10412c&showtopic=149898

* Alih bahasa : Syabab Forum Salafy

*******

قولك :” ولم يراعوا جهود الشيخ العلمية “.
أقول : هذا من التلبيس والتدليس على إخواننا السلفيين، فأهل السنة ينظرون إلى المخالف وإلى المخالفة -وبيان ذلك ليس هذا موضعه-، فإن كانت المخالفة  بدعة تقام عليه الحجة فإن أصرّ وعاند يحكم عليه بها قولا واحدا ولا يُنظر إلى ماقدّمه للإسلام والمسلمين.
ومحمد الإمام خلط بين الرفض الكفري والإسلام ، فهل يجب على العلماء تأييد هذا الخلط ؟
أو يجب عليهم إنكاره وإدانة من ارتكب هذا الخلط الفظيع ؟
لقد جئت بمنهج مضاد للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.
إن إنكار هذا المنكر الكبّار لمن أوجب الواجبات في شرعة الإسلام.
وإن كان أدخل في الإسلام ماليس منه من المحدثات والبدع يُنصح صاحبها ويُبين له،فإن عاند وأصر على باطله يبدّع ولا كرامة له ولا نعمى،  وإن ارتكب فسقا يفسّق وهكذا.
وهاهو نبينا صلى الله عليه وسلم يحذّر من الخوارج المارقين أيّما تحذير بل حذّر منهم أشدّ من تحذيره من أهل الكفر والطوائف والنحل، والخوارج لهم قُرب يتقرّبون بها إلى الله من الصلاة وقراءة للقرآن والتنسّك ونحو ذلك، مع ذلك وصفهم صلى الله عليه وسلم بشرّ الخلق والخليقة، والأدلة على بطلان قولك هذا  كثيرة جدا.
وكلامك هذا أشبه مايكون بــــــ”منهج الموازنات” الذي طالما خونة المسلمين ناضلوا عنه وحاربوا من أبطله من علماء السنة السلفيين.

قولك : “ولم يراعوا كلام الشيخ عبيد هل هو مبني على أسباب أو لا”.
كلام شيخنا العلامة عبيد الجابري حفظه الله مبني على حجج وبراهين ساطعة نيّرة مثل الشمس في رابعة النهار، وأنت أقررت بهذا بقولك :” ولست أوافق فيها على ماورد فيها من أمور هي من أصول الخلاف بيننا وبينهم “.
وأنت لشدّة تعصّبك للباطل ترى أن كلام الشيخ ليس له أسباب ، وهذا من السفسطة والمكابرة في واقع واضح وضوح الشمس.

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks