NASEHAT MENYAMBUT TAHUN BARU HIJRIYAH

NASIHAT MENYAMBUT TAHUN BARU HIJRIYAH

Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﺪﻳﻦ.

Amma Ba’du: Maka ini adalah pertemuan pertama yang terjadi di tahun ini, yaitu pertemuan pekanan yang diadakan setiap hari kamis, yang bertepatan tanggal empat bulan Muharram 1414 H.

Dan nasihat yang semestinya seorang insan menasihati dirinya dalam menghadapi tahun ini, hendaknya ia melihat apa yang ia telah tinggalkan di tahun lalu dari amalan shalih?
Dan apa yang telah ia kerjakan di dalamnya berupa amalan yang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain dari kalangan muslimin. Lebih-lebih seorang penuntut ilmu, karena seorang penuntut ilmu itu memiliki dua kewajiban. Kewajiban terhadap dirinya dan kewajiban terhadap orang lain.

Ketika ilmu syariat itu merupkan warisan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, dan telah tetap dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwasanya ulama itu adalah pewaris para Nabi. Jika kita melihat kepada keadaan para Nabi dan pimpinan mereka, penutupnya para Nabi, Muhammad shalallahu alaihi wasallam, kita mendapati kalau mereka itu senantiasa diuji dengan berbagai ujian yang bagus dalam ibadah mereka khususnya dan dalam dakwah mereka mengajak manusia kepada al-haq.

Sungguh Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertaqwa yang paling takut kepada Rabbnya. Dalam kadaan beliau shalat malam sampai pecah-pecah dua kaki beliau sampai bengkak dikarenakan panjangnya berdirinya. Maka beliau ditanya akan hal itu dan dikatakan pada beliau: “Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa anda yang telah lalu dan yang akan datang.” maka beliau menjawab: “Tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur?”

Dan di medan dakwah di jalan Allah, beliau shallallahu alaihi wasallam mendakwahi kaumnya kepada tauhid dan peribadatan hanya kepada-Nya (Allah semata). Maka beliau mendapati gangguan dari mereka, sampai mereka pernah melemparkan kotoran onta ke punggung beliau tatkala beliau sedang sujud di Baitullah, dan mereka terus memusuhi beliau seperti yang Allah Ta’ala terangkan dalam firmanNya:

“Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) berbuat makar terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu.” (QS. Al-Anfal 30)

Dan perdebatan diantara mereka (Musyrikin Quraisy) berputar dalam tiga perkara ini: Memenjarakan (Nabi), membunuhnya atau mengusirnya. Maka Allah Azza wa Jalla mengijinkan beliau untuk keluar berhijrah dari Mekkah ke Madinah. Dan Allahpun menolong beliau menghadapi mereka, sehingga beliau bisa kembali lagi setelah delapan tahun ke Mekkah dalam keadaan menaklukannya mendapatkan pertolongan dan kemenangan.Segala puji milik Allah.

Maka saya katakan: Sesungguhnya atas penuntut ilmu itu ada dua kewajiban.
Yang pertama kewajiban terhadap diri mereka.
Yang kedua: Kewajiban terhadap selain mereka dari kalangan manusia.

Hendaknya para penuntut ilmu mengajari mereka, membimbing mereka, mengajak mereka ke jalan Allah. Menjelaskan kepada mereka al-haq yang dibawa oleh Al-Kitab dan As-Sunnah dari apa yang telah mereka pelajari dari ustadz-ustadz mereka. Dengan apa yang telah mereka pelajari dari kitab-kitab, dengan apa yang mereka telah dengarkan dari kaset-kaset yang bersumber dari orang yang ilmunya terpercaya.

Tidak ragu lagi, bahwasanya menyebarkan ilmu itu merupakan sebab kataatan kepada Allah Ta’ala sebagaimana yang sudah makruf. Karena seorang itu yang datang kepada suatu kaum menyampaikan ceramah atau nasihat yang terarah lalu manusia terpecah. Dan terkadang mereka memahami apa yg ia ucapkan lalu mereka menerapkannya pada diri mereka dan selain mereka, dan ini adalah perkara yang bisa disaksikan dan diketahui.
Dan wajib bagi seorang insan dalam menyambut tahun ini, untuk menyiapkan dirinya dengan semangat dan kesungguhan, dan menyempurnakan apa masih kurang di tahun yang telah lalu. Memperbaiki apa yang masih ada kebengkokan dan penyimpangan, sampai dia menyambut tahun ini dengan kesungguhan dan semangat.

Dan hendaknya ia tahu kalau setiap insan itu jika membiasakan dirinya malas, ia akan terbiasa malas dan akan sulit baginya untuk bersemangat setelah itu.
Dan jika ia membiasakan dirinya bersemangat dan ia menyebarkan ajaran agama Islam di tengah umat, akan mudah baginya hal itu dan akan menjadi kebiasaannya. Sampai-sampai dia akan merasa sedih dan sempit dadanya jika tidak melakukan perkara ini. (Liqa Baba Al-Maftuh 27).

Sumber || Channel Al-Barakah Ma’a Akaabirikum

✍ قــنـــ “البركة مع أكابركم” ـــاة ✏️:
?ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺒﺎﻝ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﻬﺠﺮﻱ اﻟﺠﺪﻳﺪ?

?للعلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله رحمة واسعة- حيث قال:

✍ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﺪﻳﻦ.

?ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ: ﻓﻬﺬا ﺃﻭﻝ ﻟﻘﺎء ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻡ؛ ﻭﻫﻮ اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺧﻤﻴﺲ، ﻭﻫﻮ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻋﺎﻡ (1414ﻫـ) .

? ﻭاﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎﺫا ﺃﻭﺩﻉ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ؟ ﻭﻣﺎﺫا ﻗﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻌﻪ ﻭﺗﻨﻔﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؟

?ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ، ﻓﺈﻥ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭاﺟﺒﺎﻥ: ﻭاﺟﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻭاﺟﺐ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﺇﺫ ﺃﻥ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺇﺭﺙ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺭﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء، ﻭﺇﺫا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺧﺎﺗﻤﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺑﻠﻮا ﺑﻼء ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩاﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﻓﻲ ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ اﻟﺨﻠﻖ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﻖ.

☄ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺗﻘﻰ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﺧﺸﻰ اﻟﻨﺎﺱ ﻟﺮﺑﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ اﻟﻠﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻔﻄﺮ ﻗﺪﻣﺎﻩ ﻭﺗﺘﻮﺭﻡ ﻣﻦ ﻃﻮﻝ اﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻓﻴﺴﺄﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻪ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﻏﻔﺮ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻚ ﻭﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: (ﺃﻓﻼ ﺃﻛﻮﻥ ﻋﺒﺪا ﺷﻜﻮﺭا) .

? ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ اﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ، ﺩﻋﺎ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻮﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﻭﻋﺒﺎﺩﺗﻪ، ﻓﺮﺃﻯ ﻣﻨﻬﻢ اﻷﺫﻯ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻠﻘﻮﻥ ﺳﻼ اﻟﺠﺰﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﺳﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ، ﻭﺗﻤﺎﻟﺌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ: {ﻭﺇﺫ ﻳﻤﻜﺮ ﺑﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭا ﻟﻴﺜﺒﺘﻮﻙ ﺃﻭ ﻳﻘﺘﻠﻮﻙ ﺃﻭ ﻳﺨﺮﺟﻮﻙ} [ اﻷﻧﻔﺎﻝ:30] .

?ﻓﻜﺎﻥ اﻟﻨﻘﺎﺵ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺜﻼﺛﺔ: اﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﻫﻮ اﻟﺤﺒﺲ، ﻭاﻟﻘﺘﻞ ﻭاﻹﺧﺮاﺝ، ﻓﺄﺫﻥ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭاﻟﻬﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﻧﺼﺮﻩ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮاﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ ﻓﺎﺗﺤﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭا ﻇﺎﻓﺮا ﻭﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ.

? ﻓﺄﻗﻮﻝ: ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻭاﺟﺒﻴﻦ:

?اﻟﻮاﺟﺐ اﻷﻭﻝ: ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ.
?ﻭاﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ.
ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻮﻫﻢ ﻭﻳﺮﺷﺪﻭﻫﻢ ﻭﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﺒﻴﻨﻮا اﻟﺤﻖ اﻟﺬﻱ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻌﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﺷﺮﻃﺔ اﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻤﻦ ﻳﻮﺛﻖ ﺑﻌﻠﻤﻪ.

? ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻄﺎﻋﺔ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻓﺈﻥ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﻮﻡ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﻋﻈﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻓﻴﺘﻔﺮﻕ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﻗﺪ ﻓﻬﻤﻮا ﻣﺎ ﻗﺎﻝ، ﺛﻢ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﻫﺬا ﺃﻣﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻌﻠﻮﻡ.

✏️ ﻭﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺠﺪ ﻭاﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻻﻋﻮﺟﺎﺝ ﺃﻭ اﻻﻧﺤﺮاﻑ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻡ ﺑﺠﺪ ﻭﻧﺸﺎﻁ، ﻭﻟﻴﻌﻠﻢ ﺃﻥ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫا ﻋﻮﺩ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺴﻞ اﻋﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺻﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﻂ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﺫا ﻋﻮﺩ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺑﺚ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﺎﻥ ﺩﻳﺪﻧﺎ ﻟﻪ، ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺤﺰﻥ ﻭﻳﻀﻴﻖ ﺻﺪﺭﻩ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ.

? لقاء الباب المفتوح (27).
〰??〰??〰

✍ قــنـــ”البركة مع أكابركم”ـــاة ✏️ على التليجرام :
@akabirikom
http://cutt.us/PC8W1

〰??〰??〰
? ساهم في نشر رابط القناة فالدال على الخير كفاعله.

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks