Hukuman Untuk Ahli Bid’ah, Pengikut Dan Para Pembelanya

بسم الله الرحمن الرحي

Berkata Syaikhul Islam

“و يجب عقوبة كل من انتسب إلى أهل البدع أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم و معاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم،  بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم و لم يعاون على القيام عليهم؛ فإن القيام عليهم من أوجب الواجبات” الفتاوى ١٣٢/٢

“dan wajib menghukum setiap orang yang menisbatkan diri kepada ahli bid’ah,  atau membela mereka,  atau memuji mereka,  atau mengagungkan kitab-kitab mereka,  atau dikenal pertolongannya terhadap mereka,  atau membenci kritikan atas mereka. bahkan wajib menghukum orang yang mengetahui keadaan para ahli bid’ah itu namun enggan mendukung bantahan terhadap mereka. sebab,  membantah ahli bid’ah termasuk sebesar2 kewajiban .

Berkata Ibnu ‘Aun:

قال ابن عون: “من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع” الإبانة ٤٧٣/٢

“Orang yang bermajelis dengan ahli bid’ah adalah lebih sulit atas kami daripada ahli bid’ah itu sendiri”.

Berkata Sufyan ats-Tsauri:

قال سفيان الثوري: “من ماشى المبتدعة عندنا فهو مبتدع”

“Barangsiapa berjalan seiring bersama ahli bid’ah,  menurut kami ia juga ahli bid’ah”.

Penulis: Ustadz Abu Abdillah Muhammad Higha

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks