Doa Sebelum Masuk Kamar Kecil/WC

DOA SEBELUM MASUK KAMAR KECIL/WC

Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu menceritakan bahwa apabila Rasulullah _shallallahu ‘alaihi wa sallam_ hendak masuk kamar kecil (untuk buang hajat) beliau berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

ALLAAHUMMA INNII A ‘UUDZUBIKA MINAL KHUBTSI/KHUBUTSI WAL KHABAA ITS

“Ya Allah, sungguh aku memohon perlindungan kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan.”

(Lafaz di atas, sesuai dengan riwayat dalam Shahih Muslim no. 375)

Keterangan:
1. Disunnahkan membaca doa ini ketika hendak buang hajat.

2. Doa ini dibaca sebelum masuk kamar kecil.

3. Lafaz من الخبث, pada huruf baa (ب) boleh dibaca dengan sukun (MINAL KHUBTSI) dan boleh juga dibaca dengan dhammah (MINAL KHUBUTSI).

(Lihat Lihat al-Bahru al-Muhiith ats-Tsajjaaj fii Syarhi Shahiihi al-Imam Muslim bin al-Hajjaj jilid 8 halaman 521—529)

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks