Bolehkah Taklid Pada Ulama?

BOLEHKAH TAKLID PADA ULAMA?

Asy Syaikh Ubaid bin Abdillah al Jabiry حفظه الله

Pertanyaan: Apa pendapat anda tentang ucapan seseorang: ” Taqlidlah anda pada seorang ulama, maka anda akan selamat berjumpa dengan Allah.”

Jawaban:

Ini merupakan ucapan orang awam. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perkara taqlid. Siapa saja yang diperbolehkan taqlid dan siapa saja yang tidak boleh.

Taqlid asal katanya secara etimologi maknanya adalah meletakkan kalung pada leher. Yaitu maksudnya menyerahkan urusannya

Secara syar’i, taqlid maknanya menerima ucapan dari seseorang yang ucapannya bukan hujjah dengan tanpa mengetahui dalil ucapan tersebut.
Maka dari definisi di atas, ada beberapa perkara yang tidak disebut taqlid. Diantaranya:

One (digit). Ucapan seorang ulama yang dibangun di atas dalil al-Qur’an dan as-Sunnah.

Two (digit). Ijma’ (kesepakatan) kaum muslimin.

Jika kaum muslimin sudah bersepakat pada (hukum) sebuah perkara, maka wajib menerimanya. Dikarenakan ijma’ merupakan dalil dan hujjah dengan sendirinya.

Jika perkara ini sudah tetap, maka kita bisa mengklasifikasi manusia menjadi dua bagian:

One (digit). Pihak yang diperbolehkan baginya taqlid. Yaitu orang awam dan juga para pelajar yang belum sampai sampai pada tingkatan mujtahid. Dimana dia belum memiliki keahlian untuk menganalisis sebuah hukum atau mengambil kesimpulan hukum dan beberapa dalil.

Two (digit). Pihak yang tidak diperbolehkan taqlid. Yaitu seorang ulama mujtahid. Tidak boleh baginya taqlid sampai dia betul-betul tidak mampu, maka boleh baginya taqlid pada seorang ulama yang terpercaya agama dan amanahnya. Baik ulama yang sezaman atau sebelumnya.

Demikian juga seorang ulama yang mampu berijtihad. Walaupun dia bukan mujtahid, tapi dia mampu berijtihad, mampu menganalisis sebuah dalil dan mengambil kesimpulan hukum darinya.

Keterangan tambahan: Taqlid yang diperbolehkan disini adalah pada perkara-perkara hukum fiqhiyyah ijtihadiyyah. Adapun pada perkara ushul dan aqidah, maka tidak ada taqlid padanya. Wallaahua’lam.
Keterangan tambahan bisa diruju’ pada kitab-kitab ushul fiqh pada bab ijtihad

Sumber: http://ar.alnahj.net/fatwa/139

Alihbahasa : Syabab Forum Salafy

***    ***    ***

السؤال

يسأل سائل فيقول: ما قولكم فيمن يقول: قلّد عالمـًا تلقى الله سالمًا؟

الجواب

هذا يقولوه العوام، وها هنا يناسب أن نبين التقليد، ومن يجوز له التقليد، ومن يحرم عليه التقليد.

 التقليد أصله من  وضع القلادة في العنق والمقصود به التفويض، يقول فوضت فلان كذا أي فوضته إليه وشرعًا هو: قبول قول من ليسَ قولهُ حجة من غير معرفة دليله.

 فهذا القيد يخرج به أولًا: قول العالم المبني علي الدليل من كتاب أو سنة  الدليل.

وثانيًا: يخرج به إجماع المسلمين، إذا أجمع المسلمون علي أمر وجب  قبوله. والإجماع  هو دليل بنفسه وهو حجة بنفسه، فإذا تقرر هذا فالناس قسمان:

قسم يسوغ له التقليد: وهو العامي. وكذا المتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، يعني ليست عنده أهلية تمكنه من النظر في الأحكام، أو في استنباط الأحكام من الأدلة.

الثاني من يحرم عليه التقليد: وهذا هو العالم المجتهد.

 فالعالم المجتهد لا يحل له التقليد، حتى يعجز فإذا عجز، قلّد من يثق في دينه وأمانته من أهل، من علماء العصر أو قبلهم.

 وكذلك العالم الذي يقدِر علي الاجتهاد، هو ما اجتهد لكنه يقدر علي الاجتهاد، ويستطيع أن ينظر في الأدلة، ويستطيع أن ينظر في الأدلة، ويستنبط الأحكام منه

Download
Judul: BOLEHKAH TAKLID PADA ULAMA? Pembicara: Asy Syaikh Ubaid bin Abdillah al Jabiry حفظه الله Tanggal: 2 Sha'aban 1436
© 1446 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks