Bentuk Rujuk Masyaikh Kami

 

Bentuk Rujuk1

TERJEMAHAN RUJUKNYA AS SYAIKH UBAID AL JABIRY DARI UCAPAN BELIAU “IBLIS YAMAN”

| | |

بسم الله الرحمن الرحيم

Di antara gambaran totalitas masyaikh kita terhadap al-Haq

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Shalawat dan Salam kepada Nabi dan Rasul termulia

Amma Ba’d

Telah terjadi penelponan pada pagi hari Rabu, tanggal 29 Rajab 1435 H kepada ayah dan syaikh kami asy-Syaikh ‘Ubaid bin ‘Abdillah al-Jabiri hafizhahullah.

Aku bacakan kepada beliau perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dari kitab Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah, “Fulan lebih jelek dari Iblis.” (IV/506-510).

Syaikhuna- yang mulia- telah rujuk dari ucapan beliau “Iblis Yaman.”

Beliau (asy-Syaikh ‘Ubaid) berkata, “Aku rujuk, aku memohon ampun dan bertaubat kepada dari ucapan tersebut.”

Beliau menyampaikan kepadaku, agar aku menyebarkan pernyataan rujuk beliau ini.
Aku memohon kepada Allah agar meninggikan kedudukan Syaikh kami dan menjaganya.
Akhir dakwah kami adalah “Alhamdulillahi rabbil ‘alamin”.

Yang menelpon dan membacakan (kepada beliau)

Murid beliau
Muhammad Abdurrahim Ikhwan

Madinah Nabawiyah

# http://www.bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=20841

Sumber: WA Miratsul Anbiya Indonesia

 

© 1445 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks