ORANG YANG IKHLAS TIDAK SUKA MENAMPAKKAN AMALNYA, WALAUPUN DIBERI IMBALAN DUNIA DAN SEISINYA

ORANG YANG IKHLAS TIDAK SUKA MENAMPAKKAN AMALNYA* WALAUPUN DIBERI IMBALAN DUNIA DAN SEISINYA Al-Imam Ashim al-Qari’ rahimahullah berkata: كان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه، ما فعله. “Abu Wail (Syaqiq bin Salamah) jika mengerjakan shalat di rumahnya maka beliau menangis tersedu-sedu, dan seandainya beliau diberi imbalan dunia agar ketika mengerjakannya boleh dilihat oleh satu orang saja, niscaya beliau tidak akan melakukannya.” *** ? Siyar A’lamin Nubala’, jilid 4 ...

© 1446 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks