Haramnya Turut Serta Merayakan Hari Raya Orang Kafir

PENGINGKARAN SALAFUSH SHALEH TERHADAP HARI RAYA ORANG KAFIR Umar Ibnul Khotthob berkata: “Janganlah kalian masuk bersama musyrikin di gereja-gereja mereka pada hari raya mereka karena kemurkaan Allah turun terhadap mereka” [Sunan al Kubro karya al Baihaqi] Beliau juga berkata: “Jauhilah musuh-musuh Allah dalam acara hari raya mereka.” [Ahkamu Ahli Dzimmah:3/1247] Ibnul Qoyyim mengatakan: Pasal: Hukum Menghadiri Hari Raya Ahlul Kitab. Sebagaimana tidak boleh bagi ahlul kitab menampakkan hari raya (di negeri muslimin) maka tidak boleh pula bagi muslimin untuk ...

© 1444 / 2022 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications    OK No thanks