HUKUM DONOR DARAH PADA NON MUSLIM

HUKUM DONOR DARAH PADA NON MUSLIM

(Fatwa Lajnah Daaimah : No.1325)

Pertanyaan: Apakah boleh mendonorkan darah pada orang yang berbeda agama? 

Jawaban: 

Apabila ada seorang yang sakit atau tubuhnya semakin melemah dan tidak ada cara untuk menguatkan dan mengobatinya kecuali dengan tranfusi darah dan diharuskan tidakan tersebut untuk menyelamatkannya, dengan pertimbangan ahli medis hal tersebut kemungkinan besar memberikan manfaat padanya, maka tidak mengapa mendonorkan darah padanya walaupun agamanya berbada, boleh bagi orang kafir mendonorkan darahnya pada muslim walupun dia kafir harbi (yang memusuhi kaum muslimin), dan boleh bagi muslim mendonorkan darahnya pada orang kafir yang tidak memusuhi islam, adapun orang kafir harbi maka jiwanya tidak ma’sum (tidak dilindungi dalam islam) sehingga tidak boleh membantunya bahkan selayaknya membiarkannya tewas, kecuali kalau statusnya sebagai tawanan perang maka keputusanya diserahkan pada penguasa atau wakilnya untuk mengeksekusinya atau diperbudak atau meminta tebusan untuknya dari pihak keluarganya, namun kalau dia meminta jaminan keamanan maka dilindungi sampai jelas hujjah padanya kalau dia beriman maka itu yang diharapkan kalau tidak, telah sampai keamanan padanya. ( dia hanya mendapat keamanan di dunia).

Wabillahi Taufiq wa Sholallah’ala nabiyina Muhammad wa ‘ala aalihi wa shohbibi wa Sallam (Fatwa lajnah daaimah no1325)

اﻟﺴﺆاﻝ اﻷﻭﻝ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ (1325) ﺳ 1: ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻘﻞ اﻟﺪﻡ ﻣﻦ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻭﺇﻥ اﺧﺘﻠﻒ ﺩﻳﻨﻬﻤﺎ؟ ﺟ 1: ﺇﺫا ﻣﺮﺽ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ اﺷﺘﺪ ﺿﻌﻔﻪ ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺘﻘﻮﻳﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻼﺟﻪ ﺇﻻ ﺑﻨﻘﻞ ﺩﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺗﻌﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻹﻧﻘﺎﺫﻩ، ﻭﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﺬﻟﻚ- ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻌﻼﺟﻪ ﺑﻨﻘﻞ ﺩﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ ﺩﻳﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻴﻨﻘﻞ اﻟﺪﻡ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺮ ﻭﻟﻮ ﺣﺮﺑﻴﺎ ﻟﻤﺴﻠﻢ، ﻭﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻜﺎﻓﺮ ﻏﻴﺮ ﺣﺮﺑﻲ، ﺃﻣﺎ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻓﻨﻔﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﺔ، ﻓﻼ ﺗﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﻧﺘﻪ، ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﻻ ﺇﺫا ﺃﺳﺮ، ﻓﻺﻣﺎﻡ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺃﻭ اﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻓﺪاء ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻪ، ﻭﺇﻻ ﺇﺫا ﺃﻣﻦ ﻓﻴﺠﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﺠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺁﻣﻦ ﻓﺒﻬﺎ، ﻭﺇﻻ ﺑﻠﻎ ﻣﺄﻣﻨﻪ. ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، ﻭﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ. اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭاﻹﻓﺘﺎء ﻋﻀﻮ … ﻋﻀﻮ … ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ … اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ … ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻏﺪﻳﺎﻥ … ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﻋﻔﻴﻔﻲ … ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ

* Alih bahasa: Ustadz Abu Sufyan Ma’had al Bayyinah Sedayu Gresik

© 1443 / 2022 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications    OK No thanks