Silsilah Bantahan Prinsip-prinsip Hadadiyyah – Bagian 5

SILSILAH BANTAHAN PRINSIP-PRINSIP HADADIYYAH Termasuk Ciri-ciri Al Hadadiyyah (Selesai): 19.  Mereka membuat makar yang bertubi-tubi dengan sembunyi-sembunyi. Lihatlah apa yang mereka perbuat terhadap Syaikh Al Albaniy menampakan pemuliaan dan pembelaan kepada beliau, bahkan menuduh setiap orang yang mensifati beliau (Syaikh Al Albaniy -pent) dengan murjiah, bahwa mereka khowarij. Kemudian setelah itu mereka berbalik mencela beliau dan menuduhnya dengan murjiah dan menyelisihi manhaj salaf. 20.  Mereka saling ta’awun di atas dosa, permusuhan dan kedholiman. Saling menolong dalam kedustaan, kemaksiatan dan kaidah-kaidah ...

Silsilah Bantahan Prinsip-prinsip Hadadiyyah – Bagian 4

SILSILAH BANTAHAN PRINSIP-PRINSIP HADADIYYAH Termasuk Ciri-ciri Al Hadadiyyah (lanjutan): 15. Mereka menyeru kepada taklid buta, sebagaimana keadaan syi’ah rofidhoh dan kelompok sufi yang ghuluw. Dan ini yang dimunculkan oleh Abdul Lathif Basyamil setelah kegagalan Mahmud Al Hadad dan para pengikutnya. 16. Sikap Abdul Lathif Basyamil yang berpura-pura membela (dakwah) Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, setelah sebelumnya membuat-buat kebohongan terhadap Asy Syaikh Al Albaniy  sebagai musuh besarnya. Dengan dia berpura-pura membela Al Imam Muhammad (bin Abdul Wahhab) dan dakwahnya, ...

Silsilah Bantahan Prinsip-prinsip Hadadiyyah – Bagian 3

SILSILAH BANTAHAN PRINSIP-PRINSIP HADADIYYAH Termasuk Ciri-ciri Al Hadadiyyah: 9. Taqiyyah (sikap berdusta) yang melampaui batas. 10.  Mereka menulis, menggambil ilmu dari nama-nama yang majhul (yang tidak dikenal) dan para plagiat, yang apabila salah seorang mereka meninggal tidak diketahui siapa orangnya tidak pula jejaknya. Dengan sikap ini, mereka melebihi dari pada (syi’ah rafidhoh). Dikarenakan mereka dikenal dan ditulis sejarah mereka, jarh wa ta’dil yang memuat nama-nama dan keadaan (imam-imam) mereka. Walaupun mereka juga menggunakan prinsip taqiyyah dan menutup-nutupi. 11.  Mereka menolak prinsip-prinsip ahlus ...

Silsilah Bantahan Prinsip-prinsip Hadadiyyah – Bagian 2

SILSILAH BANTAHAN PRINSIP-PRINSIP HADADIYYAH Termasuk Ciri-ciri Al Hadadiyyah: Memvonis bid’ah seorang yang mendoakan “Rahimahullohu” kepada seorang (alim -pent) semisal Abu Hanifah, Asy Syaukaniy, Ibnul Jauziy, Ibnu Hajar dan An Nawawiy. Sikap berlebih-lebihan mereka dalam menyampaikan kabar dusta dan mengaku-aku lebih unggul dalam ilmu, untuk bisa menjatuhkan (kedudukan -pent) para ulama kibar. Melaknat secara individu, sampai sebagian mereka melaknat Abu Hanifah dan sebagiannya lagi sampai mengkafirkannya. Mereka memiliki hubungan-hubungan dengan hizbiyyin, dan sebagian mereka dengan orang-orang fasiq. Pada waktu yang ...

Silsilah Bantahan Prinsip-prinsip Hadadiyyah – Bagian 1

SILSILAH BANTAHAN PRINSIP-PRINSIP HADADIYYAH TERMASUK CIRI-CIRI AL HADADIYYAH : Kebencian dan pelecehan mereka terhadap para ulama salafiyyin zaman sekarang, terlebih lagi ulama Madinah. Bahkan sampai (membenci, mencelehkan) Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim dan Ibnu Abil Izz pensyarah (kitab Aqidah Thohawiyyah). Untuk menjatuhkan kedudukan mereka dan menolak ucapan-ucapan mereka. Ucapan mereka yang mentabdi’ (memvonis bid’ah) setiap orang yang terjatuh pada sebuah kebid’ahan. Dan Ibnu Hajar -Rahimahullohu- menurut mereka lebih keras dan lebih berbahaya (kebid’ahannya -pent) dibandingkan dengan Sayyid Qutub. Memvonis bid’ah, ...

Asy Syaikh Al-Fauzan Membantah Orang Yang Alergi Terhadap Bantahan

ASY-SYAIKH AL-FAUZAN MEMBANTAH ORANG YANG ALERGI TERHADAP BANTAHAN Siapa saja yang datang kepada kita dan menginginkan agar kita keluar dari jalan ini, maka sikap kita: Pertama: Kita menolak ucapannya. Kedua: TIDAK CUKUP BAGI KITA HANYA DENGAN MENOLAKNYA SAJA, BAHKAN HARUS KITA JELASKAN DAN KITA MENTAHDZIRNYA AGAR MANUSIA MEWASPADAINYA, kita harus memperingatkan manusia darinya dan tidak boleh bagi kita untuk mendiamkannya. Karena jika kita diam maka manusia akan tertipu dengannya. Terlebih lagi jika orang tersebut adalah orang yang fasih, pandai ...

Pembelaan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz Terhadap Hadits-Hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam

PEMBELAAN ASY SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ TERHADAP HADITS-HADITS NABI SHALALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM Ditulis oleh:  Al-Ustadz Abu Nasim Mukhtar Ibnu Rifai Pada tahun 1420 H, umat kehilangan dua alim rabbani: asy- Syaikh al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani dan asy-Syaikh al-Walid Abdul Aziz bin Baz. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, nama yang tidak asing di tengah kaum muslimin. Harum nama beliau. Dunia Islam menyaksikan perjuangan beliau dalam membela Islam dan kaum muslimin. Adapun celaan yang tertuju kepada beliau hanyalah riak-riak ...

© 1443 / 2022 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications    OK No thanks