Bolehkah Mendo’akan Rahmat Untuk Ahli Bid’ah

Bolehkah Mendoakan rahmat untuk Ahli Bid'ahBOLEHKAN BER-TARAHHUM (mendoakan رحمه الله  “Semoga Allah merahmati”, pen) UNTUK MUBTADI’ (ahli bid’ah)?

Asy Syaikh Ubaid bin Abdillah Al Jabiry – حفظه الله –

Seorang mubtadi’ -wahai putraku dari Kuwait, dengarkan-

(Pertama:) satu macam, bid’ahnya mufassiqah (menyebabkan pelakunya dihukumi sebagai orang fasik yang tidak keluar dari agama Islam, pen) seperti bid’ah Asy’ariyyah. Mubtadi’ jenis ini, tidak mengapa untuk mendoakan rahmat baginya.

Namun jika dia makruf dengan ilmu, tidak boleh bertarahhum untuknya.

Dikenal dengan ilmu dan keutamaan(nya) di antara manusia. Yakni umat manusia benar-benar memperhatikan ucapannya, tidak boleh mendoakan rahmat untuknya, wajib untuk didiamkan. Adapun orang-orang awam dari kalangan muslimin, tidak ada penghalang (untuk mendoakan rahmat bagi mereka, pen) dan kita tidak mengingkari perbuatan tersebut (tarahhum).

Kedua: Mubtadi yang bid’ahnya mukaffirah (menyebabkan pelakunya dihukumi sebagai orang kafir, pen). Seperti bid’ah Syi’ah Rafidhah dan Jahmiyah. Seorang rafidhi jahmi, seorang yang mengatakan wihdatul wujud, atau berakidah hululiyyah, jika mereka mati di atas kebid’ahan-kebid’ahan (tersebut), mereka adalah orang-orang kafir. Iya.

Dalil apa kami tetapkan ini, yang terkait dengan orang yang bid’ahnya fisqiyyah (mufassiqah) adalah firman Allah Ta’ala,

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ] { سورة محمد الآية (19)]

“Maka ketahuilah bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah dan mintalah ampunan terhadap dosamu, kaum mukminin laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat berusaha dan  tempat tinggal kalian.” [Q.S. Muhammad: 19]

Orang-orang fasik, baik kefasikan mereka berupa kebid’ahan atau tingkah laku (yang menyimpang dari syariat, pen), mereka tidak kehilangan iman secara menyeluruh disebabkan kebid’ahan mereka. (Yakni mereka masih dihukumi sebagai orang muslim, pen). Hanya saja kesempurnaan iman mereka terkurangi. Iya.

Siapa saja di antara mereka yang mati di atas kebid’ahan tersebut, berada di bawah kehendak Allah.

Jika Allah menghendaki untuk mengadzabnya -iya-, Allah memasukkannya ke Neraka lalu mengadzabnya dikarenakan dia bertemu dengan Allah membawa bid’ah di mana dia tidak bertaubat dari bid’ah tersebut sampai bertemu dengan Allah.

Jika Allah menghendaki, Allah mengampuninya.

Kalau Allah mengadzabnya, dia tidak kekal di dalam Neraka. Iya.

Alihbahasa:  Ustadz Abu Bakar Jombang حفظه الله

Download Audio Di Sini

=====================

هل يجوز الترحم على المبتدع ؟

المبتدع -يا بني من الكويت اسمع- قسم بدعته فسقية كالتمشعر: فهذا لا مانع من الترحم عليه، وإن كان معروفًا بالعلم فلا يترحم عليه، معروفًا بالعلم والفضل بين الناس يعني يرقبون قوله لا يترحم عليه عليه يسكت، أما عوام المسلمين فلا مانع ولا ننكر عليه .

الثاني:  من بدعه كفرية  مثل الرفض، والتجهم، جهمي رافضي، أو قائل بوحدة الوجود، أو قائل بالحلول، فهؤلاء إذا ماتوا على بدعهم فهم كفار.نعم.

ودليل ما قررناه بالنسبة لمن بدعته فسقية قوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ } [سورة محمد الآية (19)]، والفساق سواء كانت فسقتهم بدعية أو سلوكية لم يسلبوا الإيمان بالكليه من أجل بدعهم وإنما يسلبون كمال الإيمان.نعم.

 فمن مات منهم على بدعته فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه نعم إن شاء الله أدخله النار فعذبه لقاء بدعته التي لم يتوب منها حتى لقي الله، وإن شاء غفره، ولو عذبه فإنه لا يخلد في النار.نعم.

 

Sumber :http://ar.alnahj.net/fatwa/82

 

 

© 1446 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks