Apakah Menjawab Salamnya Orang Kafir?

WSI Salam

بسم الله الرحمن الرحيم

Apabila ada orang kafir yg mungucapkan salam apakah kita membalasnya?

JAWAB:

Dalam masalah ini ada tiga keadaan

1.Dia mengucapkan dengan jelas السام عليكم (Racun untuk kalian) maka kita menjawab dengan وعليكم dengan dasar hadits riwayat muslim no 2164 dari sahabat Abu Huroirah rosul bersabda:

إن اليهود يقولون السام عليكم فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم.

Sesungguhnya orang yahudi berkata kapada kalian “racun untuk kalian” maka bila mereka mengucapkan salam tersebut pada kalian ucapkanlah وعليكم (dan atas kalian)

2.Dia mengucapkan ucapan yg tidak jelas,maka kita menjawab dengan وعليكم .

3.Dia mengucapkan dengan jelas السلام عليكم
maka kita menjawab وعليكم السلام dengan dasar keumuman firman Allah :

وإذاحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها

Apabila diberikan penghormatan kepada kalian maka balaslah dengan yg lebih baik atau balasan yg serupa.(An Nisa’ 86).
hal ini termasuk dalam bab bertindak adil, dan Allah memerintahkan kita untuk bertindak adil dan ihsan.
(Disadur dari kitab fatwa aqidah Asy Syaikh Al Utsaimin
Dan kitab ahkam  ahli dzimmah karya Ibnul qoyyim 1/200)
و الحمد لله تتم به الصالحات

(Ustadz Abu Sufyan Al Musi gresik)

© 1446 / 2024 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.
Enable Notifications OK No thanks