MELURUSKAN PENGERTIAN BID’AH

MELURUSKAN PENGERTIAN BID’AH ✍ Asy-Syaikh Muhammad Bazmul hafizhahullah berkata: قال: العادة عندما تتكرر بإستمرار تصبح بدعة، هذا تعريف البدعة. قلت: ما كان بقصد التقرب لله ولم يكن في السنة إذا داوم المسلم عليه صار بدعة إضافية. أما الأمور الدنيوية العادية فلا يضر الدوام عليها، لأنها لا يقصد بها التعبد أصلاً. وإلا، يلزم على كلامك أن اعتياد الانسان ركوب السيارة بدعة! Ada orang yang mengatakan: “Kebiasaan jika terulang terus menerus akan menjadi bid’ah, inilah definisi bid’ah.” Saya katakan: Sesuatu yang ...

TIDAK BOLEH MENYIKAPI KESALAHAN AHLUS SUNNAH SEPERTI TERHADAP AHLI BID’AH

TIDAK BOLEH MENYIKAPI KESALAHAN AHLUS SUNNAH SEPERTI TERHADAP AHLI BID’AH Asy-Syaikh Muhammad Bazmul hafizhahullah Kesalahan harus dibantah dan tidak boleh diterima, siapapun yang melakukannya. Tetapi tidak sepantasnya untuk menyikapi seorang ulama Ahlus Sunnah jika dia melakukan kesalahan seperti menyikapi pengekor hawa nafsu dan ahli bid’ah yang melakukan kesalahan. Kelembutan dan sikap hikmah dibutuhkan dalam menyikapi semua orang, dan terhadap seorang ulama yang melakukan kesalahan lebih ditekankan lagi. Sebagian orang –semoga Allah memberi mereka hidayah– mencela seorang ulama besar dari ...

KETEGASAN IMAM AHMAD BIN HANBAL DALAM MENJAGA SUNNAH

KETEGASAN IMAM AHMAD BIN HANBAL DALAM MENJAGA SUNNAH Ibnul Jauzi berkata : “Dahulu al-Imam Ahmad bin Hanbal, karena ketegasan didalam berpegang teguh dengan as-Sunnah dan mencegah dari bid’ah, beliau mengkritisi para Ulama yang terkemuka jika ternyata muncul dari mereka pendapat yang menyelisihi as-Sunnah. Dan kritikan beliau dimaksudkan sebagai nasehat didalam menjaga kemurnian Islam”. (Manaqib al-Imam Ahmad bin Hanbal, hal.185) قال ابن الجوزي : “قد كان الإمام أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنة و نهيه عن البدعة يتكلم في جماعة ...

BID’AH BUKANLAH AMALAN SHALIH

BID’AH BUKANLAH AMALAN SHALIH Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menuturkan : “Segala sesuatu yang termasuk bid’ah didalam agama Islam, yang jelas tidak bersumber dari Kitabullah maupun Assunnah maka tidaklah disyariatkan untuk mengikutinya. Siapapun yang mengatakan dan mengamalkannya. Karena sungguh Allah dan Rasul-Nya tidak menyukainya. Maka hal tersebut tidak bisa digolongkan sebagai kebaikan ataupun amalan shalih”. *** al-Ubudiyyah, hal.72 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : “فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب، و لا في ...

TERMASUK IMAN ADALAH MEMBANTAH AHLI BID’AH DAN PENGIKUT HAWA NAFSU

TERMASUK IMAN ADALAH MEMBANTAH AHLI BIDAH DAN PENGIKUT HAWA NAFSU. Asy- Syaikh Usamah bin Suud Al-Amry hafizhahullah berkata: Membantah pengikut hawa nafsu dan Ahli bid’ah adalah bagian dari iman. Membantah pengikut hawa nafsu dan ahli bid’ah termasuk dari jihad di jalan Allah dan termasuk iman kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu beliau bersabda : «فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» “Maka barang siapa yang berjihad melawan mereka (ahli bid’ah) dengan tangannya maka dia ...

DEMI ALLAH MEMBUNUH MEREKA INI LEBIH UTAMA DARIPADA MEMBUNUH DUA RIBU ORANG KAFIR PERSIA DAN ROMAWI

DEMI ALLAH MEMBUNUH MEREKA INI LEBIH UTAMA DARIPADA MEMBUNUH DUA RIBU ORANG KAFIR PERSIA DAN ROMAWI Yang mulia Al-Allamah Robi’ bin Hadi Al-Madkhali hafizhahullah berkata: Ketika Hisyam bin Abdil Malik membunuh dua orang dari ahli bidah, diantara mereka adalah Ja’d bin Dirham, Hisyam pun menyesal, dan Mereka (para ulama) menyesalkan (sikap Hisyam). Maka salah seorang ulama menulis surat kepada beliau, lalu ulama tersebut berkata kepada beliau : “Demi Allah, membunuh mereka ini lebih utama daripada membunuh dua ribu orang ...

MENTAHDZIR ORANG AWWAM DARI BAHAYA AHLI BID’AH

MENTAHDZIR ORANG AWWAM DARI BAHAYA AHLI BID’AH Asy Syaikh Rabi’ bin Hadi al Madkhali hafizhahullah Pertanyaan: Apa pendapat Anda terhadap seseorang yang enggan untuk mendengarkan bantahan-bantahan (para ulama), ketika dia ditanya tentang alasannya, maka dia menjawab: “Sungguh orang yang bertanya kepadaku masih awwam, belum baik dalam membaca al-Qur’an.” Bagaimana pendapat Anda? Baarakallahu fiikum. Jawaban: Kalau dia seorang yang awwam, maka dia diajarkan Akidah dan dia diperingatkan dari bahaya ahli bid’ah. Orang-orang awwam pada saat sekarang ini, kebanyakan merupakan tentara ...

BAGAIMANA MENYIKAPI ORANG YANG MEMBELA MUBTADI’

BAGAIMANA MENYIKAPI ORANG YANG MEMBELA MUBTADI’ Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhaly rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad bin Hady Al-Madkhaly hafizhahullah: Kami mengharapkan bimbingan bagi sebagian orang-orang yang mengikuti sebagian mubtadi’ yang nampak jelas bid’ah mereka, namun jika dijelaskan kepadanya tentang keadaan mereka, dia menyanggah, “Syaikh fulan yang juga salafy mentazkiyahnya.” Dan dia sama sekali tidak mempedulikan kesalahan-kesaahan mereka yang nampak jelas. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhaly rahimahullah: Yang dituntut pertama kali adalah memastikan terlebih dahulu, ...

Agama Ini Telah Sempurna

AGAMA INI TELAH SEMPURNA Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Muhammad Harits Abrar Thalib Allah subhanahuwata’ala menurunkan agama Islam dalam keadaan telah sempurna. Ia tidak membutuhkan penambahan ataupun pengurangan. Namun toh, banyak manusia menciptakan amalan-amalan baru yang disandarkan pada agama hanya karena kebanyakan dari mereka menganggap baik perbuatan tersebut. Perjalanan agama Islam yang telah mencapai rentang waktu 14 abad lebih, sedikit banyak memberikan pengaruh bagi para penganutnya. Sebagian besar di antara mereka menjalankan agama ini hanya sebatas seperti apa yang dilakukan ...

Ketika Ahlul Bathil Membantah Ahlul Bathil, Bukan Berarti Mereka di Atas Al Haq

بسم الله الرحمن الرحيم (Asy Syaikh Ahmad Bazmul Hafizhahullah) Perkara kedua yang akan aku peringatkan atasnya:bahwa ketika kamu akan mendapati Ahlul Bathil membantah sebagian yang lainnya.Maka tidak berarti yang membantah tersebut diatas alhaq. Tidaklah demikian,bahkan terkadang sebagian salafiyyin malah tertipu dengan sebagian orang-orang yang menyimpang dan menentang Alhaq.Bila dia melihat orang tersebut membantah Abdurrhahman Abdul khaliq,atau membantah Al Ma’riby,diapun menyangka orang (yang membantah) tersebut sebagai seorang salafyTidaklah mesti demikian! Berkata Al Barbahary: “tidaklah seorang di sifati sebagai ahlussunnah,sampai terkumpul ...

© 1439 / 2017 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.