PERSELISIHAN DIANTARA AHLI BATIL NAMUN MEREKA SEPAKAT MEMERANGI AHLI SUNNAH

PERSELISIHAN DIANTARA AHLI BATIL NAMUN MEREKA SEPAKAT MEMERANGI AHLI SUNNAH »» .. Ahli batil, walaupun terjadi permusuhan dan perselisihan di antara mereka, namun mereka senantiasa bersepakat untuk memerangi ahli sunnah .. «« Al-‘Allamah Muhamad Aman al-Jami rahimahullah berkata: هكذا أهل الباطل دائما وإن كانوا فيما بينهم متخاصمون ومتخالفون لكنهم متفقون على محاربة السنة وأهل السنة هذا قديما وحديثا إلى يومكم هذا Demikianlah ahli batil, walaupun terjadi permusuhan dan perselisihan di antara mereka, namun mereka senantiasa bersepakat untuk memerangi sunnah dan ...

DIANTARA PRINSIP MENDASAR AHLUS SUNNAH ADALAH MENCELA AHLI BID’AH

DIANTARA PRINSIP MENDASAR AHLUS SUNNAH ADALAH MENCELA AHLI BID’AH ✒️ Asy-Syaikh Muhammad bin Hady Al-Madkhaly hafizhahullah Termasuk prinsip pokok Ahlus Sunnah adalah mencela para pengusung hawa nafsu dan ahli bid?ah, selalu dan selamanya. Juga mentahdzir mereka, mengumumkan mereka, membongkar kejahatan mereka, dan mengingkari mereka dengan keras, dengan tujuan agar manusia mewaspadai mereka. Ini merupakan prinsip yang sangat mendasar dari prinsip-prinsip pokok Ahlus Sunnah. Demi Allah, kita tidak akan mengalah dalam mengamalkan prinsip ini. Seandainya mereka memotong-motong anggota badan kita ...

© 1439 / 2017 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.