SIKAP GHULUW TERHADAP SEORANG ULAMA TERTENTU, FAKTA YANG MENYEDIHKAN

SIKAP GHULUW TERHADAP SEORANG ULAMA TERTENTU, FAKTA YANG MENYEDIHKAN

Asy-Syaikh Dr. Muhammad Ghalib hafizhahullah berkata:

“Sikap berlebihan (ghuluw) dalam memuliakan para masayikh walaupun telah diketahui sebagai perkara yang dianggap buruk dan tercela, namun itu adalah perkara yang nyata dilakukan oleh banyak orang-orang yang belum kokoh ilmunya dan tidak mengerti kedudukan para ulama.

Sungguh kita telah melihat orang yang bersikap ghuluw terhadap para ulama seperti al-Albany, Ibnu Baz, al-Utsaimin, serta al-Abbad, dan dia sedikitpun tidak menerima kritikan terhadap mereka selama-lamanya.

Jadi membatasi bahwa sikap ghuluw hanya terhadap asy-Syaikh Rabi’ saja merupakan upaya mendramatisir permasalahan, menyembunyikan fakta yang sesungguhnya, dan sikap main-main.

Padahal sesungguhnya asy-Syaikh Rabi’ -semoga Allah senantiasa mencurahkan taufik-Nya kepada beliau- sering berlepas diri dari sikap fanatik dan taqlid kepada diri beliau.

Sebenarnya kelakuan sebagian orang itulah yang menjadi sebab orang lain bersikap ghuluw terhadap para masayikh yang lain dan tidak mau menerima kritikan terhadap para ulama tersebut.

Maka, tidak boleh bagi orang yang memiliki mata yang cacat untuk melihat masalah-masalah ini lalu menetapkan vonis terhadapnya.

Sikap adil dan sportif itu sangat berat dan mahal.”

***

? Sumber : https://twitter.com/m_g_alomari/status/805370987055300608

© 1439 / 2018 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.