Membantah Syubhat “Sikap terhadap seorang yang Ta’ashshub terhadap Kebatilan dan Pelakunya”

Fawaid Manhajiyyah dari asy-Syaikh Ahmad Bazmul hafizhahullah PERTANYAAN KETUJUH Pertanyaan: Ucapan Anda dalam membantah al-Anqar memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, ada sebagian pemuda yang terpengaruh (syubhat) beralasan bahwa dia telah ditazkiyah oleh seorang syaikh. Ini satu jenis. Jenis yang lain adalah orang yang ta’ashub kepadanya. Bagaimana kita menyikapi kedua jenis orang ini? Asy-Syaikh Ahmad Bazmul hafizhahullah wa ra’ahu menjawab: Adapun orang yang ta’ashub kepadanya, kepada kebatilannya, dan tidak mau kembali kepada kebenaran, ini jelas: Setelah dinasihati dan diberi bimbingan ...

Mutiara Hikmah Asy Syaikh Al Allamah Al Walid Rabi bin Hadi Al Madkhali Hafizhahullah

Berkata Allamatul Mujahid asy Syaikh Rabi al Madkhali hafidzahullah wa matta’ana bihayatihi, “Islam ini tidak akan tegak selamanya sampai kemudian ditegakkan dan dijelaskannya kebenaran, membantah kebatilan, menjelaskan kejelekan/ kerusakan/kebusukannya dan memperingatkan manusia tentangnya dan para penyeru/penyokongnya” (al Majmu’ 14/279). Buatmu wahai asatidzah salafiyyin jazahumullahu khairan jaza’an atas juhud dan mujahadah kalian meluruskan ke islaman dan manhaj kami, kami tidak pernah akan lupa bimbingan kalian, wahai Rabbku dengan nama-namaMu yang indah dan sifat-sifatMu yang utama aku meminta dan memohon padaMu ...

Apakah di Haruskan Menasehati dulu Sebelum Membantah???…

Fawaid Manhajiyyah dari asy-Syaikh Ahmad Bazmul hafizhahullah Pertanyaan keenam: Sebagian orang mengatakan bahwa termasuk maslahat dakwah dan kelembutan ialah kita tidak membantah seseorang kecuali setelah (kita) menasihatinya, dan dia sendiri menyatakan rujuk (dari kesalahannya); ini lebih utama. Akan tetapi, kalau kita membantahnya di depan umum akan terjadi berbagai kerusakan dan memecah belah dakwah. Asy-Syaikh Ahmad Bazmul hafizhahullah wa ra’ahu menjawab: Ucapan ini—tanpa diragukan lagi—adalah mencampurkan yang batil kepada kebenaran. Orang yang memiliki kesalahan mau rujuk (kembali kepada kebenaran) dengan ...

Abdul Mu’thi al Maidany dkk, Menjadikan Dakwah & Umat Sebagai Bahan Permainan Belaka

ABDUL MU’THI AL MAIDANY dkk. MENJADIKAN DAKWAH & UMAT SEBAGAI BAHAN PERMAINAN BELAKA Diantara bukti yang sangat kentara adalah sikap bunglon mereka terhadap Al Ustadz Muhammad As Sewed. Manakala mereka ini menginginkan simpati dan dukungan , tak segan dari jauh mendatangi beliau, mempublikasikan kepada umat untuk mengesankan betapa dekatnya hubungan mereka, melengkapi hiasannya dengan menghujaninya berbagai pujian semisal guru para asatidzah di negeri ini, sebagai bapak dan orang tua kami bahkan bersikap berlebih-lebihan dengan menggelari beliau sebagai Bapak Salafiyyin ...

Kejahatan Dan Musibah Dari Bermajelis Dengan Pendosa Mubtad’i dan Ahlul Hawa Serta Balasan Bagi Pelakunya

KEJAHATAN DAN MUSIBAH DARI BERMAJELIS DENGAN PENDOSA MUBTADI’ DAN AHLUL HAWA SERTA BALASAN BAGI PELAKUNYA Oleh: Syaikh Abul Abbas Yasin Al Adeny قال الله تعالى: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلواه، لبئس ما كانوا يفعلون) (المائدة: ٧٨-٧٩) Allah berfirman: “Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israil atas lisannya Daud dan Isa Ibnu Maryam, yang demikian itu dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan ...

Mengenal Kaedah Jarh Wat Ta’dil

Fawaid Manhajiyyah dari asy-Syaikh Ahmad Bazmul hafizhahullah 2. Bantahan terhadap Syubuhat: Pemutlakan Pernyataan ‘Teman senegeri seseorang lebih mengenal orang tersebut’ – yang Pernyataan ini dimaksudkan untuk Menolak Perkataan Ulama, Baik dalam Bentuk Celaan/Kritikan maupun Pujian/Rekomendasi. Soal Kedua: Ketika sebagian ulama memberikan tazkiyah (rekomendasi) kepada seseorang, sebagian orang mengatakan, “Kami adalah teman senegeri dari orang ini. Kami lebih mengenalnya daripada para ulama yang memberikan tazkiyah kepadanya.” Mereka menolak perkataan ulama dengan syubuhat ini. Apa makna ucapan mereka ‘Teman senegeri seseorang ...

Apakah Mencari-cari Kekeliruan dan Kesalahan Termasuk Manhaj Salaf?

بسم الله الرحمن الرحيم Saya sangat senang bisa menghadirkan bagi saudara-saudara saya Salafiyyun, kesimpulan dari pertemuan yang diberkahi -yang dikumpulkan oleh sebagian thullab dari Libya- bersama Fadhilatusy Syaikh Ahmad bin Umar Bazmul hafizhahullah dan yang berada di kediaman beliau di Makkah -semoga Allah menjaganya- Pertemuan ini mengandung sejumlah permasalahan manhaj yang sangat penting bagi orang yang mencari al-haq. Di antaranya; 1. Bantahan terhadap syubuhat dimutlakkannya mencari-cari aurat/’aib dan ketergelinciran terhadap penyelisihan syar’i (bantahan terhadap orang yang melakukan kesalahan syar’i ...

Bagaimanakah Kita Beribadah Kepada Allah Dengan Ilmu Al-Jarh Wat Ta’dil?

  BAGAIMANAKAH KITA BERIBADAH KEPADA ALLAH DENGAN ILMU AL-JARH WAT TA’DIL? Asy-Syaikh Al Muhaddits Al Mujahid Rabi’ bin Hadi Umair al-Madkhaly hafizhahullahu ta’ala Pertanyaan: “Hafizhakumullah (semoga Allah menjaga Anda). Bagaimanakah kita beribadah kepada Allah Azza Wa Jalla dengan ilmu al-Jarh wat Ta’dil yang merupakan salah satu ilmu yang paling mulia? Jawab: “Apabila engkau telah mencapai tingkatan ini—dalam hal keilmuan, wara’, zuhud, ikhlas demi Wajah Allah—, engkau akan mengetahui bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu tersebut. Engkau akan ...

Ucapan Syukur Kepada Al-‘Allamah Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali Dan Asatidzah

UCAPAN SYUKUR KEPADA AL-‘ALLAMAH RABI’ BIN HADI AL-MADKHALI DAN ASATIDZAH Kutuangkan tulisan ini… Sebagai bentuk syukur kepada Allah, kemudian kepada para ulama dan asatidzah dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Tidak bersyukur kepada Allah, siapa saja yang tidak mau bersyukur kepada manusia.” [Shahih Adabil Mufrad] Semoga bermanfaat! ★Ana bersyukur kepada Allah Ta’ala, kemudian kepada Asy-Syaikh  Rabi’ yang telah meluangkan waktunya untuk memerhatikan, membimbing, dan memecahkan problematika dakwah salafiyah terkhusus di negeri Indonesia ini. Semoga Allah Ta’ala ...

Untukmu Para Aktivis Anti Manhaj

  Pertanyaan diajukan kepada As Syaikh Muhammad bin Hadi Al Madkhaly Hafidzahullahu Ta’ala. Pertanyaan: “Di daerah kami terdapat sekumpulan Aktivis da’wah yang mereka tidak menyukai pembahasan tentang Manhaj secara mutlak. Mereka juga tidak pernah berbaur dengan (Salafiyyin) aktivis da’wah Al Haq. Bahkan mereka menjadi jama’ah yang besar setelah berselangnya masa. Bagaimana hukum bermuamalah bersama mereka? Jawab : “Apabila benar demikian sifat mereka, maka tahdzirlah mereka ini. Dikarenakan orang yang tidak menyukai pembahasan Manhaj Al Haq, Manhaj Ahlus Sunnah Wal ...

© 1440 / 2019 Forum Salafy Indonesia. All Rights Reserved.